Cau Treo port
Cargoes to Laos for Viettel
Container truck
Bulk cargo handling
Bulk project handling to Laos
Carbonate tanker
Container truck team
Intertrans van team
New container truck team
Truck team
Customs Air Freight Sea Freight Logistics Packaging Laos & Cambodia Fair & Exhibition Warehousing Laws News Forum Agents Recruiment
Customs clearance of import & export shipment can be particularly difficult, is not applicable under the same practices and standards in every country. Especially, if documentation is not prepared properly and carefully, any and all discrepancies can result in delays, extra costs and/or penalties.

Intertrans can help its customer how to solve the above problems, including guidance in customs clearance in Viet Nam as well as in other countries where your goods should be exported.

Intertrans's Customs Consultancy Services include the following:

* Customs formalities of all kinds of imports and exports including commercial goods, aid shipment, project cargoes, transit cargoes, exhibits, temporary export/re-import, temporary import/re-export, non-commercial goods.
* Consultancy on customs declaration, tax access and other relevant tax & duty policies.
* Consultancy on customs formalities and clearance in other countries.


Dịch vụ khai báo Hải quan

Thủ tục Hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam ngày càng được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa và chuẩn mực quốc tế. Tuy vậy, với lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng theo sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, hệ thống văn bản pháp luật và các chinh sách có liên quan, đặc biệt là các chính sách liên quan đến hệ thống thuế, hàng rào kĩ thuật, các chính sách hỗ trợ xuất khẩu ...v.v luôn làm cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đôi lúc gặp khó khăn trong việc cập nhật thông tin và chuẩn bị các chứng từ cần thiết, làm phát sinh nhiều chi phí, ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận hàng hóa, thậm chí là các khoản tiền phạt.

Với độ ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình, Công ty chúng tôi sẵn sàng giúp khách hàng giải quyết tất cả những vướng mắc, tư vấn trước các thủ tục cần thiết cho hàng hóa xuất nhập khẩu để các bên có thể hoàn toàn chủ động trong công việc và có thể tính toán trước các chi phí có liên quan.

Chúng tôi sẵn sàng đảm nhận làm thủ tục hải quan cho hàng thông thường, hàng phi mậu dịch, hàng khuyến mại, viện trợ, tạm nhập tái xuất, hàng triển lãm, hàng gửi kho ngoại quan, hàng phục vụ dự án, công trình.

Không chỉ thủ tục tại Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng giúp khách hàng tiếp cận và thu thập thông tin về pháp luật nước ngoài qua hệ thống đại lý trên toàn cầu, giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thêm các thông tin cần thiết để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.

International Transportation Service Corporation
8th Floor, Toyota Building, No. 315 Truong Chinh, Ha Noi
Tel:  +84-4 664 8880  - Fax:  +84-4 664 8883  - Email: info@intertrans.com.vn