Intertrans container trailer
Transport for Viettel to Laos
Sawed wood transport in Laos
Cargoes to Laos for Viettel
Cargoes to Laos for Viettel
Cargoes to Laos for Viettel
Container truck
Bulk cargo handling
Bulk project handling to Laos
New container truck team
Customs Air Freight Sea Freight Logistics Packaging Laos & Cambodia Fair & Exhibition Warehousing Laws News Forum Agents Recruiment
1
Thông tư 29/2014 quy định cách thức xác định trị giá tính thuế cho hàng XNK
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 31-3-2014
2
Thông tư 22/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục thông quan điện tử
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 31-3-2014
3
Thông tư 18/2010 của Bộ GTVT quy định giấy phép liên vận VN - Campuchia
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 20-9-2011
4
Thông tư 22/2009/TT-BCT quy định hàng quá cảnh Lào qua lãnh thổ VN
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 20-9-2011
5
Quyết định 0305/2001/QĐ-BTM quy định hàng quá cảnh Trung Quốc qua lãnh thổ VN
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 20-9-2011
6
Quyết định 1732/2000/QĐ-BTM quy định hàng hóa quá cảnh Campuchia
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 20-9-2011
7
Nghị định 91/2009/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 20-9-2011
8
Nghị định 51/2010 quy định phát hành, sử dụng hóa đơn VAT
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 20-9-2011
9
Luật thuế VAT 2008
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 20-9-2011
10
CV 3055 giải đáp thắc mắc thuế giá trị gia tăng với vận tải quốc tế
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 20-9-2011
11
Thông tư 79/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục Hải quan với hàng hóa XNK
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 20-9-2011
12
Nghị định 34/2010 quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 20-9-2011
13
Nghị định 87/2009 của Chính phủ quy định hoạt động vận tải đa phương thức
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 20-9-2011
14
Điều kiện kinh doanh chuẩn của Viffas
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 20-9-2011
15
Nghị định 14/2011 Chính phủ quy định điều kiện đại lý thủ tục Hải quan
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 28-6-2011
16
Thông tư 80/2011/TT-BTC hướng dẫn nghị định số 14/2011/NĐ-CP về hoạt động của đại lý làm thủ tục Hải quan
Sơ lược văn bản  |  Loại tệp tin:   |  Cập nhật: 28-6-2011
Page   1 / 1 1
International Transportation Service Corporation
8th Floor, Toyota Building, No. 315 Truong Chinh, Ha Noi
Tel:  +84-4 664 8880  - Fax:  +84-4 664 8883  - Email: info@intertrans.com.vn