Intertrans container trailer
Intertrans container trailer
Sawed wood transport in Laos
Cargoes to Laos for Viettel
Cargoes to Laos for Viettel
Bulk cargo handling
Bulk project handling to Laos
Container truck team
Container truck
New container truck team
Customs Air Freight Sea Freight Logistics Packaging Laos & Cambodia Fair & Exhibition Warehousing Laws News Forum Agents Recruiment
We offers its customers flexible service options for ocean freight transportation. Our sea freight services encompass capabilities for handling less-than-container load (LCL) and full-container load (FCL) shipments, break bulk cargoes and charter services.

Our Sea Freight Services include the following:

* FCL/LCL import/export.
* Door to door transportation.
* Issuance and verification of documentation.
* Export and import customs clearance.
* Packing and crating.
* Conventional shipments.
* Transport insurance.

Dịch vụ vận chuyển đường biển

Với mối quan hệ chặt chẽ với các hãng tàu, chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp vận chuyển hàng hóa bằng đường biển tốt, ổn định và phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng cho cả hàng nguyên công-ten-nơ và hàng lẻ:

* Cước đường biển cho hàng xuất, nhập khẩu.
* Vận chuyển từ kho đến kho của khách hàng.
* Thủ tục Hải quan xuất, nhập khẩu.
* Lưu kho bãi tạm thời.
* Đóng gói bao bì và chằng buộc hàng hóa.
* Liên hệ mua bảo hiểm.
* Giúp chuẩn bị các chứng từ khác như giấy kiểm dịch, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa...

International Transportation Service Corporation
8th Floor, Toyota Building, No. 315 Truong Chinh, Ha Noi
Tel:  +84-4 664 8880  - Fax:  +84-4 664 8883  - Email: info@intertrans.com.vn