Intertrans container trailer
Transport for Viettel to Laos
Sawed wood transport in Laos
Cargoes to Laos for Viettel
Cargoes to Laos for Viettel
Intertrans container trailer
Bulk cargo handling
Handling project to Laos
Intertrans van team
Truck team
Customs Air Freight Sea Freight Logistics Packaging Laos & Cambodia Fair & Exhibition Warehousing Laws News Forum Agents Recruiment

We supply warehouse service as well as distribution requirements from warehouse to any places at Vietnam. The loading, unloading, taking cargo up to high floor, man powers, forklift or crane service are available.

Warehouse facilities:

* 1000 sqm
* 01 warehouse keeper
* 10 workers
* 01 5 tons forklift
* Electric, water system
* Outdoor safe guardian
* Insurance policy
* More...


Lưu kho và phân phối hàng hóa

Kho bãi và hệ thống phân phối hàng hóa đi khắp các quận, huyện là một phần không thể thiếu trong các dự án đầu tư. Với đội ngũ chuyên nghiệp, hiểu biết sâu sắc về đặc tính các loại hàng hóa, chúng tôi đảm bảo dịch vụ lưu kho bãi, phân loại, kiểm đếm và phân phối nhanh chóng, an toàn hàng hóa.

International Transportation Service Corporation
8th Floor, Toyota Building, No. 315 Truong Chinh, Ha Noi
Tel:  +84-4 664 8880  - Fax:  +84-4 664 8883  - Email: info@intertrans.com.vn