Khách hàng và đối tác tiêu biểu của Intertrans

 

Trong hơn 14 năm hình thành và phát triển, Intertrans đã phục vụ hơn 500 khách hàng dài hạn là những công ty thương mại, nhà máy của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

       

 

Ngoài ra, chúng tôi cũng hợp tắc với hơn 100 đối tác trên toàn thế giới để kết nối dịch vụ khắp các châu lục.